TEL: 0086-13968864677

Plastmassa poslamaýan polatdan ýasalan kabel galstugy sepildi

Gysga düşündiriş:

Plastmassa sepilen poslamaýan polat galstuk, poslama garşylygy we poslamaýan poladyň daşky gurşawa belli bir izolýasiýa ukybyny gowulandyrmak üçin öz-özüni gulplaýan galstugyň üstüne örtük goşmak üçin plastmassa sepmek prosesini kabul edýär. Şol bir wagtyň özünde, goşulan örtük, galstuk bilen demir bilen baglanan jisimiň arasyndaky poslama täsiriň öňüni alyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Plastmassa sepilen poslamaýan polat galstuk, poslama garşylygy we poslamaýan poladyň daşky gurşawa belli bir izolýasiýa ukybyny gowulandyrmak üçin öz-özüni gulplaýan galstugyň üstüne örtük goşmak üçin plastmassa sepmek prosesini kabul edýär. Şol bir wagtyň özünde, goşulan örtük, galstuk bilen demir bilen baglanan jisimiň arasyndaky poslama täsiriň öňüni alyp biler.

Plastmassa örtülen poslamaýan polat galstuk, daşarky gulplama poslamaýan polat galstuk, poslamaýan polat kabel galstugy, plastmassa örtülen poslamaýan polat galstuk, poslamaýan polat deňiz galstugy, plastmassa örtülen poslamaýan polat deňiz galstugy, awtomatiki gulplama funksiýasy bilen hem bellidir. Daşky gurşawda ýokary poslaýjy talaplar bilen ulanylýar. Içki poslamaýan polatdan ýasalyp, PVC bilen örtülendir. Softumşak ýeri, has gowy izolýasiýasy bar we poslamak aňsat däl. Uzak wagtlap ulanylyp bilner. Simleri we kabelleri baglamak üçin amatlydyr.

Poslamaýan polat galstugyň esasy aýratynlyklary
1. Polat topy gulplamak mehanizmi gurnamany has ýönekeýleşdirip we işlemegi has amatly edip biler;
2. Dürli ýapyk we açyk baglaýjy meselelerde ulanylyp bilinjek bäş sany goşmaça giňlik bar we uzynlygy çäkli däl;
3. Adatça ýokary hilli magnitli 304 poslamaýan polatdan ýasalýar we has gowy öndürijiligi bolan 316 poslamaýan polatdan islege bagly däl;
4. surfaceerüsti dürli reňkler bilen örtülendir. Umumy reňk, köplenç 150 the gurşawyna uýgunlaşyp bilýän gara;
5. Nebit-himiýa, azyk önümçiligi, elektrik energiýasy, magdançylyk, gämi gurluşygy we beýleki pudaklarda ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň