TEL: 0086-13968864677

SS Inlay bilen neýlon kabel galstugy

 • The plastic tie includes a belt body

  Plastiki galstuk guşak göwresini öz içine alýar

  Plastiki galstuk guşak göwresini öz içine alýar, kemer korpusynda oňurga zolagynyň birden köp böleginiň ýerleşdirilendigi bilen häsiýetlendirilýär, guşak korpusynyň bir ujuna guşak göwresiniň beýleki ujuna salynýan açyklyk berilýär. we açylyş rozetkasy diňe guşak göwresine salynýan we çykarylyp bilinmeýän oňurga zolagy bilen gabat gelýän süngü bilen üpjün edilýär. Guşak korpusynyň uzynlygyny üýtgedip bolýandygy sebäpli, dürli diametrli ýa-da ululykdaky makalalar baglanyp bilner. Peýdaly model amatly ulanmagyň we ýönekeý gurluşyň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • The cable clamp has the function of fixing

  Kabel gysgyjynyň düzediş funksiýasy bar

  Kabel gysgyjynyň düzediş funksiýasy bar. Kabel gysgyjy, kabeliň mehaniki zeperlenmeginiň öňüni almak üçin, her gysgyçda ýylylyk giňelmegi we sowuk gysylmagy netijesinde emele gelen termo-mehaniki güýji paýlaýar. Dürli daşky gurşaw şertlerinde gysgyçlary düzetmegiň dürli usullary bar.

 • Nylon cable tie

  Neýlon kabel galstugy

  Neýlon galstugyň iň möhüm baha beriş merkezi, onuň güýji. Belli bir güýç ulanylanda, kemeriň döwülmegine, ters dişleriň, kelläniň ýarylmagyna garamazdan, islendik döwmek usuly nominal dartyş güýjünden ýokary bolmalydyr. Galstugyň hiliniň pesdigini duýýan käbir ulanyjylar barada aýdylanda bolsa, käbirleri saýlanan spesifikasiýa bilen baglanyşyklydyr we galstugyň hiliniň pesdigi sebäpli paranoid bolup bilmez, sebäbi spesifikasiýa önüminiň adaty dartgynlylygy a aşagy, ulanyş ýagdaýynda talap edilýän güýç standartdan ýokary bolsa, kepillik ýok.

 • Nylon Cable Tie with SS Inlay

  SS Inlay bilen neýlon kabel galstugy

  Tehniki maglumatlar
  Material: Neýlon 66
  Material gulplama bar: 304 ýa-da 316
  Iş wagty: -40 ℃ 85 ℃
  Reňk: Tebigat ýa-da Gara
  Lamangyjy: UL94V-2
  Beýleki aýratynlyklary: Halogen mugt